Bazen aklımıza takılabilir: Zararlı olarak kabul ettiğimiz, hastalıklara sebep olan, başka canlıların vücudunda parazit olarak yaşayan canlıları Allah niye yaratmıştır? Sınırlı ilmimizle yarattıkları konusunda Rabbimizi sorgulayamayacağımızdan, O’nun yarattıklarında hikmet aramak en selametli yoldur. Bizler çok kısa süreliğine, kısır ilmimiz, sınırlı duyu organlarımız ve müşahede imkânlarımızla bütün bir ekosistemin her noktasındaki icraatı bilemediğimiz için, zahiren küçük bir zararı dokunan bir varlığı hemen abes ve hikmetsiz görme ve feryat etme eğilimindeyiz. Hâlbuki ilimler geliştikçe hiç ummadığımız bir canlıdan, hikmet dolu binlerce mânâ çıkarılabilir.

Böyle sıra dışı hayvanlardan biri de Tripanozom’dur. Afrika’nın büyük kısmının korkulu rüyası olan Tripanozom, sadece mikroskop ile görülebilecek boyutta, tek hücreli bir hayvandır. Ömrünün bir kısmını insanların ve başka memeli canlıların kanında asalak olarak geçirmektedir. Bu minicik parazitin kâbusa dönüşmesinin sebebi, konakçıların kanında ölümcül bir nörolojik rahatsızlığa ve insanlarda ciddi bir uyku hastalığı olarak bilinen Tripanozomiyasis’e yol açmasıdır. Maalesef kıtanın 52 ülkesinin 36’sında, yaklaşık 60 milyon insan, bu yüzden risk altında bulunmaktadır.