Seni Derinden Sevmek

Seni sevmek istedim hep derinden,

Ölesiye olsa da aşk derdinden;

Nefes alıp-versem o sevgi ile,

İsterse sökülsün kalbim yerinden.

 

Çevirme benden yüzün hiçbir zaman,

Dayanamam buna, bin kez el-emân!..

Al canımı, alma onu bendenden,

Kesme keremin ey Rahîm u Rahmân!..

 

Karasevdalı mecnunun olayım,

Hep teveccühler ufkunda kalayım;

Yaş döküyor gözler çağlayan gibi

Gönül ister dahasını salayım…

 

Ömr-i hederi ümide bağladım,

Kâh içten içe yandım kâh ağladım;

Çağladı ızdırabım gözyaşıyla,

Bilirsin Rab, hep Sana dil bağladım…

 

Yer yer boş geçen günlerimi andım;

Yitirdiklerime yürekten yandım;

“Keşke, keşke!..” desem de faydasızdı,

Aldatan aldattı, ben de aldandım.

 

Çok gönül dünya şarabıyla mahmur,

Yok içlerinde asla gönlü mamur;

Kapamışlar gözlerini öteye,

Öte onlarca bir âlem-i menfûr.

 

Öteler ruhtan ya Rab silinmesin!..

Âkıbet âh u vâhı hiç dinmesin!..

“Gel” diyeceğin zaman belli değil,

Bu duygu dilden asla silinmesin!..

***

 

Bu yazıyı paylaş