Day: Mayıs 1, 2020

Ölüler ve Diriler

Ölüler ölmüş gitmiş imandan uzak yerde Diriler hep diridir imanlı yüreklerde Hayata karşı şevki kalmamış imansızın Şevk doludur imanlı çünkü Allah’a yakın Coşuyor umut ile

Oku »

Alyuvarlar ve Kansızlık

Yaratılış ağacının en mükemmel meyvesi ve kâinatın küçük bir modeli olan insanın, sonsuz merhamet ve kerem sahibi bir Sanatkâr tarafından hikmetle yaratılarak sevk ve idare

Oku »

Âşıkların Vuslatı

Gam-ı yâr ile meftun olsa cism-i can Dil-i zâr ile zebun olur ruh-i can Ruhun tenden firakı âh-ı figandır Âşığa Hakk’a vuslat inci mercandır Dâr-ı

Oku »