Tarih Şuuru

Şanlı mâzimize eyle bir rüyet
Altı asır hep ibret-i âlemler
İbret alınmazsa tarihten şayet
Her devir hükmünü sürer zalimler

Yavuzlar kılıçta olsa da şanlı
Kâtip Çelebi’de kalemler canlı
Uluğ Beylerle yüceldi Osmanlı
Onlarla zirveye çıktı bilimler

İlimle doludur benim tarihim
Onunla değişti makûs talihim
Nerede yedi dil bilen Fatihim?
Kuru bir Osmanlı bugün âlimler

Bugün lakırtıyla geçerken hayat
Ecdat beste yapmış, yazmış külliyat
Ne sanat biliriz ne edebiyat
Hani o bestekâr, şair Selimler

Şeyh Gâlip ilahi aşkı dilendi
Itrî tekbirlerle bize seslendi
Neye üfledi mi Dede Efendi
Ne gitar ses verir, ne de tulumlar

Fuzulî söz etti aşkla Nebi’den
O sevdayı dinle bir de Nâbi’den
Gönüllerde kalsın diye ebeden
Gönül dünyasını yazdı kalemler

Şekle takılmak ne hazin illet
Tarih şuuruyla geçer bu zillet
Hastalıktan ölmese de bir millet
Şuur kaybolunca gelir ölümler

Bu yazıyı paylaş