Kültürümüzde sırtlan ve eşek gibi bazı hayvanlar hakir görülür ve insanlar kendilerine bu hayvanların adıyla hitap edilmesini istemezken aslan, kaplan, kurt ve kartal gibi hayvanları ise asil ve güçlü görerek soyadı olarak bile alırlar. Aslında her hayvan yaratılıştan sahip olduğu kabiliyeti ile ekosistemde kendisine verilmiş rolünün gereğini yerine getirir.

Birçok futbol takımının, hava kuvvetlerinin ve bazı devletlerin kendilerine amblem olarak seçtiği kartallar varken leş yemekle meşhur, kel kafalı akbabalardan pek hoşlanılmaz ve amblem olarak seçilmez. Kartal asil görülüp yüceltilirken benzer bir kuş olan akbaba, leş yiyen, pis bir düşman gibi görülür ve sevilmez. Hâlbuki gerçek çok farklıdır. Akbabalar ekosistemin hayatiyetinin devamı, yeryüzünün temizliği ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önleme gibi çok kritik ekolojik hususlarda oynadıkları rolleriyle vazgeçilemeyecek hayvanlardır.

Hepimizin bildiği gibi, tabiatı çöplük olmaktan korumakla vazifeli veya ekosistemin sağlık memurları olarak görülebilecek bu kuşların, en çarpıcı özelliği olan ölüleri yemesi, onların haksız olarak hakir görülmelerine sebep olmuştur. Hâlbuki bu hayvanlar yiyebilecekleri ölü hayvan buldukları müddetçe hiçbir canlıyı öldürmezler. Başka hayvanları öldürerek beslenen kartal, aslan ve kaplan; insanların sevdiği hayvanlar olurken akbabalar hakir görülür. Esprili bir ifade ile söylersek, katilleri asil ve yiğit görürken temizlikçileri hakir görmek, insanoğlunun enteresan bir tezadı olsa gerektir.

Evlerimizi inşa eden mühendislerin önemi, zelzeleye karşı can güvenliğimizi korumak üzere dürüst çalışmalarına bağlıdır. Akbabalar da diğer canlıların can güvenliği ile ilgili kritik önemde bir vazife yapmaktadırlar. Yaratılışının gereği olarak sağlıklı bir akbaba, asla yiyecek seçmez, her türlü hayvan cesedini yer. Her canlının tadacağı ölümden en çok istifade eden, akbabalardır ve gezegenimizde hayatî bir ekolojik boşluğu doldurmaktadırlar. Ekoloji uzmanlarının ifadeleriyle, dünyanın akbabalara ihtiyacı vardır. Mesleklerinde birer uzman olarak yaratılmış akbabalar dünyadan silinse yeryüzündeki hayvan cesetlerinin ortadan kaldırılmasıyla vazifeli bu kuşlar olmadığı için, yüz seneye varmadan ekosistemin ömrü biter denilmektedir.

Paylaş
Önceki İçerikSinede Izdırap
Sonraki İçerikRecâ