Uzun bir aradan sonra, mesleğimle ilgili, önemli bir konferansa katılmıştım. Arkaya yakın, orta sıralarda oturuyordum. Etrafımda konferansı düzenleyen üniversitenin öğrencileri olduğunu düşündüğüm birçok genç bulunuyordu. Konuşmacılar teker teker kürsüye çıkarken salonda alışageldiğimiz sessiz dinleyici profilinin aksine bir uğultu ve hareketlilik gözüme çarpıyordu. Bazı gençler, hem sunumları takip ediyor hem de tablet bilgisayarlarıyla sahnenin ve kendilerinin fotoğraflarını çekiyor, konu hakkında notlar alıp internetten paylaşımlar veya toplantıya katılamayan kimseler için canlı yayın yapıyordu. Aynı anda dinleme, yorum yapma, fotoğraf ve video paylaşma nasıl bir yetenek diye düşünürken salonda olduğumu unutup bu dinleyicilerin yaşındayken bu konferansa gelmiş olsaydım nasıl bir dinleyici olacağımı hayal etmeye ve nesiller arasındaki farkları düşünmeye başladım.

Aynı yaş aralığında, aynı sosyokültürel ve ekonomik şartlardan etkilenen fertlerin oluşturduğu gruba nesil denir. Genç ve yetişkin nesiller arasında birbirinden farklı özelliklerinin olması, yenilik ve değişimi kabul etme ve ona adapte olma noktasında farklılıklara yol açmaktadır ki bu durum “nesil çatışması” olarak bilinir. Var olmanın kaçınılmaz sonuçlarından biri olan değişimden, insanoğlu genellikle tedirgin olmuştur. Nesil çatışmalarının temelinde de bu korku ve tedirginlik yatmaktadır. İnsanoğlu, her dönemde, içinde bulunduğu şartlar ve nesil çatışmasından şikâyet etmiş, farklı olanı eleştirme tutumunu benimsemiştir. Çok eskiden beri nesil çatışmalarının var olduğunu düşündüren örnekler mevcuttur. Bunlardan biri, Platon ve Aristoteles gibi ünlü düşünürlerin, gençlerin kontrolden çıktığından, hadlerini aştıklarından, görgüsüzce yemek yediklerinden ve saygısız olduklarından şikâyet etmeleridir. M.Ö. 8. yüzyılda yaşamış olan Hesiodos ise, gençlerin umursamaz olduklarını, ileride ülke yönetimini ele alacaklarını düşündükçe umutsuzluğa kapıldığını ifade etmiştir.[i]

[i] Toruntay, H. (2011). Takım Rolleri Çalışması: X ve Y Kuşağı Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı