Kur’ân-ı Kerim’deki savaş ve cihadla ilgili âyetlerin dar yorumlanması ve Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayat-ı seniyelerinin sanki sadece savaşlardan ibaret gibi anlatılmasından dolayı bugün İslam deyince akla maalesef “savaş ve terör” gelmektedir.

Savaş hükmü içeren âyetlerin eksik, hatta yanlış tefsiri; İslam dininin, “inanmayan bütün insanları düşman ve öldürülmeleri gereken suçlular olarak gördüğü” yanılgısını oluşturmaktadır.

Ahmet Kurucan, Barış Esastır adıyla neşrettiği, hazırlığı yıllar süren eserinde, müşriklerin cezalandırılması ile ilgili âyetleri değerlendiriyor; Kur’ân’da üç sûrede (Bakara, Nisa, Tevbe) geçen dört âyetin tefsir ve izahını, aklî ve naklî delillerle yapıyor.

Müsteşriklerce yanlış yorumlanan ve İslam’ın radikal yorumcuları tarafından nüzul sebebi, indiği dönemdeki şartlar, günümüz toplum yapısı gibi temel hususlar ihmal edilerek tefsir edilen âyetler; bu eserde fıkıh, tarih ve sosyoloji gibi ilim dallarından istifade edilerek izah ediliyor, âyetlerin nasıl anlaşılması gerektiği delilleriyle anlatılıyor.

Hatırlanacağı üzere, Nisan 2018’de, Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan ve Fransa Yahudi ve Hristiyan kuruluşlarının liderlerinin de yer aldığı yaklaşık 300 kişilik bir grup, “Yahudilerin, Hristiyanların ve kâfirlerin cezalandırılması” ile alakalı âyetlerin Kur’ân’dan kaldırılması için çağrıda bulunup bir bildiri yayımladılar. Bu kitabın yazılışının ana sebebi, bu bildiridir. Ahmet Kurucan arkadaşımız da bu isteğin temelinin aslında nasıl bir yanlış anlama olduğunu, bilhassa müşriklerin cezalandırılmasına dair âyetin, Yahudi ve Hristiyanlarla hiç ilgisinin olmadığını, hatta müşriklerin hepsiyle de alâkalı olmadığını, bunun ahdini her anlaşmadan sonra sebepsiz bozan, ilkesiz şekilde hareket eden, ellerine fırsat geçince Müslümanlara işkence yapan ve öldüren katillerin ve onları dinlerinden döndürmek için her imkânı değerlendiren canilerin fiillerinden dolayı olduğunu, âyetlerin ifadelerine, nüzul sebeplerine dayanarak apaçık bir şekilde bu eserinde ortaya koyuyor.