İltica

Yaftalanmış bir hayatın
Hor görülmüş kitaplarının
Ezilen yapraklarını okudum.
Hitama ermeden kelâmın
Müsaade istedim;

Arzı geniş olanın lütfuna
Ederek iltica…

Tanımadığım bir tepenin
Gün batıran yamaçlarında
Hasret türküleri söyledim.
Yaşla dolmadan gözlerin
Müsaade istedim;

Lütfu geniş olanın arzına
Ederek iltica…

Kayıp giden her yıldızın
Semamızdan esirgediği
Işık huzmelerini özledim.
Haddi aşmadan dillerim
Müsaade istedim;

Rahmeti engin olanın affına
Ederek iltica…

Bu yazıyı paylaş