Işık özel bir enerji şekli olup dalga ve parçacık (foton) şeklinde hareket eder. Beyaz ışığın içindeki farklı frekans ve dalga boyuna sahip yedi rengin altında ve üstündeki kızılötesi ve morötesi ışınlarının tesirleriyle beraber, farklı dalga boylarındaki renklerin insan ruhundaki tesirleri, başlı başına bir araştırma konusu olduğundan, bu makalede sadece ses ve koku gibi iki önemli titreşim zenginliğinden bahsedeceğiz.

Ses, esnek bir ortamda mekanik titreşimler hâlinde yayılan dalgadır (fonon). Kuantum fiziği, kâinatta her şeyin enerji (dalga) şeklinde bulunduğunu söyler. Diğer bir tabirle, madde de yoğunlaşmış bir enerjidir. Ses enerjisi, titreşen bir nesnenin sesi meydana getirmesiyle ortaya çıkar. İlk çıktığı anda güçlü bir enerjiyi etrafa yayar, fakat daha sonra tesirini kaybeder. Ses şiddetini ölçebilmek için kullanılan cihaza “desibelmetre” (ses seviyesi ölçme aleti) adı verilir. Şiddeti yüksek olan sesler, çarptıkları yüzeyde meydana getirecekleri basınç sebebiyle maddelerin şekillerinde değişikliğe sebep olabilir.