Sosyal medyada fertler, yakın çevrelerine veya umuma açık şekilde, çok sayıda görüntü ve ses kaydı paylaşmakta, bu içeriklerde çocukların sıkça yer aldığı dikkat çekmektedir. Yaşanan olumsuz gelişmeler, konunun uzmanlarını harekete geçirmiş, çocukların haklarını korumak ve tedbir almak maksadıyla çok sayıda çalışma yapılmış ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Çocuk Hakları Evrensel Sözleşmesine istinaden, hemen hemen bütün ülkelerde geçerli kanunlara göre, 18 yaş altı her fert “çocuk” olarak kabul edilir.[i] Çocuğun bedenî, zihnî, hissî, sosyal ve ahlakî bakımdan sağlıklı ve normal biçimde gelişebilmesi için hukuk kuralları ile korunan yararlarına da “çocuk hakları” denilmektedir.[ii]

Sosyal medya ve çocuk hakları ihlalleri konusunda yapılan çalışmaların ortak sonuçlarından biri şudur: Çocukların özel an ve alanlarına ait görüntüleri içeren paylaşımlar, onların mahremiyetini ihlal ederek onları istismar tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Unutulmamalıdır ki çocuklarına ait içerik paylaşımıyla ilgili bütün sorumluluk, ebeveynlere aittir ve bu bilgiler başkaları tarafından kaydedilip saklanabilir ve kullanılabilir. Ebeveynlerin paylaşım yaptıkları çocukları adına açtıkları hesaplar ise çocuk istismarcıları için bulunmaz bir fırsattır!

[i] Çocuk Haklarına Dair Sözleşme: www.unicef.org/turkey/çocuk-haklarına-dair-sözleşme

[ii] E. Akyüz. Çocuk Hukuku. Ankara: Pegem Akademi, 2010.