Kerem et bendene bir şifa İlahî!

Kalmadı ol çeşm-i giryânım İlahî!

 

Bakma sevâd-ı defterime ne olur;

Habîb-i Mustafa aşkına İlahî!

 

Atma nâr-ı Cehennem’e kemterini;

Derbeder etme bîçareyi İlahî!

 

Ummanlar kadar isyan etsem dahi ben;

Kevserlere daldır günahım İlahî!

 

Cürmüm pek çoktur, kararmıştır esbabım;

Tâhir et affınla meccanen İlahî!

 

Kovma kapından bu fuzûlî ahrazı;

Yoktur gidilecek bir eşik İlahî!

 

Ziya’ya lütfunla gül, dursun figanı;

Bahçıvan olsun gülzarında İlahî

Bu yazıyı paylaş

Adres: 335 Clifton Ave, Clifton, New Jersey, USA 07011

E-posta: caglayan@caglayandergisi.com

Tel. ve WhatsApp:
+1 (888) 234-2823
+49 (176) 16818292