Kerem et bendene bir şifa İlahî!
Kalmadı ol çeşm-i giryânım İlahî!

Bakma sevâd-ı defterime ne olur;
Habîb-i Mustafa aşkına İlahî!

Atma nâr-ı Cehennem’e kemterini;
Derbeder etme bîçareyi İlahî!