Yakarış

Kerem et bendene bir şifa İlahî!

Kalmadı ol çeşm-i giryânım İlahî!

 

Bakma sevâd-ı defterime ne olur;

Habîb-i Mustafa aşkına İlahî!

 

Atma nâr-ı Cehennem’e kemterini;

Derbeder etme bîçareyi İlahî!

 

Ummanlar kadar isyan etsem dahi ben;

Kevserlere daldır günahım İlahî!

 

Cürmüm pek çoktur, kararmıştır esbabım;

Tâhir et affınla meccanen İlahî!

 

Kovma kapından bu fuzûlî ahrazı;

Yoktur gidilecek bir eşik İlahî!

 

Ziya’ya lütfunla gül, dursun figanı;

Bahçıvan olsun gülzarında İlahî

Bu yazıyı paylaş