Hakperest Düşünürlerin Tasdikleri

“Ortak Noktalarımızın Daha Çok Olduğunu Keşfettim”

Sir John Glubb

“Sadece birkaç yıl boyunca Müslüman bir ülkede yaşayan ve mahallî dili akıcı bir şekilde konuşanlar, Müslümanların genellikle nazik ve yumuşak insanlar olduğunu keşfederler. Müslüman toplumların eşitlikçi vasfı, komşularına olan nezaketleri ve yardımseverlikleri, kadınlarının merhamet dolu gönülleriyle çocuklarına duydukları şefkat, onları son derece sevimli bir topluluk hâline getiriyor.”[1]

“Gurur, insana belki de en fazla zarar veren histir. Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler arasındaki rekabet, gerçek teolojik farklılıklardan ziyade insan kibri sebebiyle ortaya çıkmıştır. Farklı görüşleri olan insanları öldürmeyi veya onlara işkence etmeyi meşrulaştıracak bir Tanrı inancına sahip olmak ne derece makuldür? Aslında, yalnızca bizim gerçeği bildiğimize ve insanlığın geri kalanının hata yaptığına kendimizi ikna ettiğimizde, kendi gururumuzu tatmin etmiş oluruz.”[2]

“Hayatımın yarısından fazlasını Müslümanlar arasında geçirdim. Farklı konularda Müslümanlarla sohbetler yaptım. Tanrı nezdinde kabul edilebilir veya kabul edilemez olan fiillerin neler olabileceğini müzakere ettik. Bu şekilde sürekli olarak üzerimize düşen ahlakî vazifeler konusunda anlaşabildik.

Dinî mükellefiyetlerimizin onda dokuzunun aynı olduğunu keşfettik. Elbette entelektüel veya teolojik tarifler yapmaya kalksaydık farklı düşünebilirdik, ancak hiçbirimizin Tanrı’yı tam olarak idrak etmesi mümkün olmadığından, bu tür tartışmaların pek faydası olmayacaktı.

Müslümanlarla yaptığım bir sohbeti, itikadî farklılıklar hakkında tartışarak başlatmanın her zaman bir hata olduğunu düşündüm. Böyle bir durum, her iki tarafın da hemen kendi inancını savunmasına, öfke ve nefretin kaçınılmaz olarak alevlenmesine, dolayısıyla düşmanlığın ve kutuplaşmanın artmasına yol açar.”[3]

Sir John Bagot Glubb (1897–1986): “Glubb Paşa” olarak da bilinen Korgeneral Glubb, bir İngiliz subayı ve yazarıdır. Arap Halklarının Kısa Tarihi, Kayıp Asırlar: Müslüman İmparatorluklardan Avrupa Rönesansına, Harun Reşid ve Abbasiler gibi eserleri mevcuttur.

Kaynak: Wikipedia.

Dipnotlar

[1] Sir John Glubb, The Life and Times of Muhammad, New York: Stein and Day, 1970, s. 388–390.

[2] A.g.e. s. 399.

[3] A.g.e. s. 401.

Bu yazıyı paylaş