Sayı: 79

M. Fethullah Gülen

İç Derinlikleriyle İnsan

Varlığın özü, usâresi insan; kâinatların fihristi ve hülâsası da insandır. Mevcudatın merkez noktasını insan tutar; canlı-cansız diğer her nesne ise onun çevresinde iç içe halkalar

Oku »
Engin Yiğit

Diyalog ve Hoşgörü Çağrısının Temelleri

Hizmet Hareketi’nin en önemli faaliyetleri arasında sayılan inançlar ve kültürlerarası diyalog faaliyetleri, Batılı aydınlar ve yazarlar tarafından ilgiyle izlenmekte, bu konuda araştırmalar yapılmakta ve kitaplar

Oku »
Prof. Dr. İrfan Yılmaz

Hayat ve Bilgi

Biyolojik dünyanın veya daha basit bir tabirle canlılığın devamı için yaratılan maddî sebepleri (elementler, aminoasitler, proteinler vs.) incelediğimizde, bunların kendi kendine veya tesadüfen bir araya

Oku »
Dr. Doğan Yücel

Değişimler ve Farklılıklar

İnsan kimi vakitlerde sanır ki cefa da sefa da hep böyle gidecek, hiç değişmeyecek ve devran hiç dönmeyecek. Hâlbuki insana inkâr edilemez biçimde, yaşanan duruma

Oku »
Yasemin Tatlıseven

İz Düşümü

Bu sabah gökyüzü griye boyanmıştı. Yılda iki üç ay güneş gördükleri bu ülkede, grinin her tonuna alışmıştı artık. Sabah namazından sonra, eline bir fincan kahve

Oku »
Fatih Akay

Hayat ve Karbon

Maddî âlemde yaratılan elementler arasında en önemli vazife görenlerden biri karbondur. Diğerleri ise oksijen, hidrojen ve azottur. Bunların içinde birinci sırada karbon gelir, çünkü diğerlerini

Oku »
Abdullah Demir

Düşüncenin Aşamaları

Allah Teâlâ’nın (celle celâluhu) insana ihsan ettiği nimetlerden biri de düşünme ve akıl yürütme kabiliyetidir. Düşünme, bir veya birkaç önermeden yeni bir önerme çıkarmak, bir

Oku »
M. Fethullah Gülen

Şevk u İştiyak

Şiddetli arzu, aşırı istek, marifet kaynaklı neş’e, sevinç ve hasret çekme manâlarını ihtiva eden şevk; sûfîyece, tam idrak ve ihata edilemeyen veya müşahede edilip de

Oku »
Musa Aral

Bilim ve Sanatta Öğrenme ve Olgunlaşma

Pek çok sahada olduğu gibi bilim ve sanat alanlarında da insanlar çok geniş bir potansiyele sahip kılınmıştır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, insanda bulunan maddî ve manevî

Oku »
Editör

Hakperest Düşünürlerin Tasdikleri

“Ortak Noktalarımızın Daha Çok Olduğunu Keşfettim” Sir John Glubb “Sadece birkaç yıl boyunca Müslüman bir ülkede yaşayan ve mahallî dili akıcı bir şekilde konuşanlar, Müslümanların

Oku »
Prof. Dr. Kerim Ahmet Can

Vahiyle Şereflenen Dil – Arapça –

Asr-ı Saadet’te, Efendimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem) huzurunda, yürekleri dağlayan bir hâdise şöyle anlatılır: “Ya Rasûlallah! Biz Cahiliye döneminde putlara tapar, çocukları öldürürdük. Benim küçük

Oku »
Zekeriya Çiçek

Yâ Rab!

Adını ananlar nura gark olur Sana kul olanlar gece fark olur Fâni dünyalar sonsuza kalbolur Yâ Rab, aşka beşik, ism-i Rahman’dır! Âşıklar her vakit Seni

Oku »