Yâ Rab!

Adını ananlar nura gark olur
Sana kul olanlar gece fark olur
Fâni dünyalar sonsuza kalbolur
Yâ Rab, aşka beşik, ism-i Rahman’dır!

Âşıklar her vakit Seni heceler
İsmini zikreder, bitmez geceler
Esman ile çözülür bilmeceler
Yâ Rab, virde eşik, ism-i Sübhan’dır!

Sana râm olanlar huzuru bulur
Yola revanlar Hızır’la buluşur
Biter korkular, ümitle mest olur
Yâ Rab, virdin şahı, ism-i Âzam’dır!

Hayatlar imanla mânâyı bulur
İmandan yoksun ruh belayı bulur
Huzurda kulun mizanı kurulur
Yâ Rab, hükmü veren, ism-i Sultan’dır!

Seni seven kalbler aşkına erer
Nefse boyun eğen şaşkına döner
Hevâya uyan ruhun nuru söner
Yâ Rab, asiye hak, ism-i Kahhar’dır!

Seni anlatan dil eylesen bizi
Hiç kalmasa, affetsen günah izi
Cennette rızanla peylesen bizi
Yâ Rab, ümidimiz, ism-i Gaffar’dır!

Bu yazıyı paylaş