Çağlayan Dergisi

Çağlayan Dergisi

2024

Kur’ân Şifadır

Şifa, Arapça bir kelime olup “bir hastalığı tedavi etme ve iyileştirme” demektir. Bu kelime mecazî olarak, “cehalet hastalığını giderme, sahil-i selamete ulaşma ve rahatlama” anlamlarını

Oku »
2024

Süreyya’ya Mektuplar

Başka dil konuşmazdım vuslatın dili olsaydı Susmazdım seher bülbülleri gibi Sen yılkı kısraklarını bilir misin Süreyya? Onlar sadece koşmayı bilir Yeleleri alevden al kısraklar şimdi

Oku »
2024

Zorunlu Mücadeleden Kalıcı Dostluğa

Osmanlı ve Alman İmparatorlukları arasındaki önemli ilişkiler Kanûnî Sultan Süleyman (1520–1566) ve V. Karl (1519–1556) dönemine kadar uzanmaktadır. V. Karl, Avrupa’nın tamamını işgal ederek Avrupa-Almanya

Oku »
2024

İki Uç Arasındaki İnsan

İnsan, bir yönüyle zulüm ve kötülük, diğer yönüyle merhamet ve iyilik potansiyeli taşıyan bir varlık. Şu âyet-i kerime de bu hakikate dikkat çekiyor: “Biz emaneti

Oku »
2024

Peygamberimiz ve Söz-2

Hikmetin lisan-ı fasîhi o Beyan Sultanı; hiçbir zaman bitip-tükenme bilmeyen o kenz-i ilm-i ilâhînin yanında kendine teveccüh eden pek çok sual, halledilmesi gerekli olan pek

Oku »
2024

Algoritmalar Beyinde mi?

Hayvan davranışlarının esrarlı yönleri, zoologları her zaman meşgul etmiş, buradan çıkaracakları bilgilerin insanlık için faydalı bazı ilhamlara yol açabileceği düşünülmüştür. Ancak insan davranışlarının büyük çoğunluğunun

Oku »
2024

Hizmet Kervanında Tabakçılar

Abdülvahit Tabakçı, 1927’de Eskişehir Çifteler ilçesine bağlı Belpınar köyünde doğdu ve 16 Ocak 2019’da vefat etti. Ataları, tabak imalatı işiyle uğraştığı için Tabakçı soyadını almışlar.

Oku »
2024

Ekosistemdeki Muhteşem Denge

Güney Amerika’daki, her biri İlahî sanat eseri olan canlılara ev sahipliği yapan tropik yağmur ormanlarında yine yağışlı bir gündü. Rahman’ın bahşettiği su ile bitki örtüsü

Oku »
2024

Sürdürülebilir Geleceğe Giden Yol Dairevî Ekonomi

Günümüzde maddî kaynakların tükenmesi, atık maddelerin sebep olduğu sıkıntılar ve çevre problemleri; tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Özellikle son asırda, sanayileşme ve teknolojinin gelişmesiyle

Oku »