Yazar: Abdullah Demir

Abdullah Demir

Düşüncenin Aşamaları

Allah Teâlâ’nın (celle celâluhu) insana ihsan ettiği nimetlerden biri de düşünme ve akıl yürütme kabiliyetidir. Düşünme, bir veya birkaç önermeden yeni bir önerme çıkarmak, bir

Oku »
Abdullah Demir

Klasik Mantıktan Nispî Mantığa

Varlığın zihinde mânâya bürünmesi demek olan düşünce, dildeki kelimeler, kavramlar ve terimlerle somut hale gelir. Doğru düşünmek için dilin inceliklerini iyi bilmek gerekir. Dilin yapısı

Oku »