Yazar: Dr. Osman Gür

Dr. Osman Gür

Çevre Bize Emanettir

İnsan çok kompleks bir varlık olup beden, nefis, ruh, kalb ve latifeler gibi maddî ve manevî donanımlara sahiptir. Bütün kâinat bu müstesna varlığın hayatının devam

Oku »