Efendim

Bu can, bu ten Sana kurbandır Efendim,

Nîm-nazar derdime dermandır Efendim;

Fakîr Sana bendim.

 

Atmosferin dâru’l-emândır Efendim,

Teveccühün canlara candır Efendim;

Elinde kemendim.

 

Bulduklarımı Sende buldum Efendim,

Kıtmîr’inim sayende oldum Efendim;

Sana hep imrendim.

 

Sensizlikle sarardım soldum Efendim,

Gurbet dertleriyle yoruldum Efendim;

Yoruldu menendim.

 

Tut elimden yalnız bırakma Efendim,

Sensizlik ateşine yakma Efendim;

Bir hiçim ben kendim.

 

Pür kusurum, kusura bakma Efendim,

Yalnızlık zindanına tıkma Efendim;

Çıkmaya yok fendim.

***

 

 

Bu yazıyı paylaş