Evrim anlayışına göre, bir canlıda yeni bir özelliğin kendi kendine ortaya çıkması için, tabii seleksiyondan önce fertte uyuma yönelik faydalı bir değişiklik ortaya çıkmalıdır ki türler birbirleriyle rekabet etmeleri için bazı avantajlara sahip olabilsinler. Bu yüzden, çok büyük değişiklikler geçireceğine inandıkları canlılarda, bu değişmenin ortaya çıkmasına imkân verecek bir güce ihtiyaç duymaktadırlar. Peki, organizmalarda değişmeye sebep olabilecek şey tam olarak nedir?

1940’larda bazı bilim adamları, genetik kalıtımın sebebi olarak DNA’yı fark etmişlerdir, fakat ancak 1953 yılında, Francis Crick ve James D. Watson bu molekülün, meşhur çift spiral yapısını keşfetmiştir. DNA molekülü, alfabedeki harflerin görevini yapan azotlu bazlardan yapılmış dört nükleotid (A-T, G-C) vasıtasıyla genetik bilgiyi kodlamaktadır. DNA dizilerine proteinleri kodlama kabiliyeti verildiğinden dolayı, DNA’nın bu şifreleri aslında mesajdır. DNA’nın bu baz dizilerinin proteinleri kodlamasını, harfler kullanılarak mânâlı bir metin yazmaya benzetebiliriz (1. Şekil). Biz nasıl mânâsı olmayan harflerden oluşmuş bir metin ile mânâsı olan bir metin arasındaki farkı anlayabilirsek, hücre de akılsız ve şuursuz görülmesine rağmen, rastgele dizilmiş bir DNA ile gerçek bilgi taşıyan bir mesaj arasındaki farka göre fonksiyonda bulunacak şekilde yaratılmıştır.

Astronomik sayıda muhtemel DNA dizilerinden sadece aşırı derecede küçük bir kısım, fonksiyonel bir proteini kodlar. Cambridge’te paleontolog Simon Conway Morris, “Hücre içinde sanki bir okyanus içinde yüzen milyonlarca işe yaramaz şifre içinden işe yarayan ve gerekli olan şifrelerin ‘hususi hazırlanmış adalar’ şeklinde seçilmesi, çok açık olarak akıllı bir tercihi gösterir” demektedir.

Bununla beraber, Neo-Darvinciler, DNA’nın, biyolojik açıdan önemli yapıları bu kadar küllî bir ilim ve kudreti, dolayısıyla bir Allah (celle celâluhu) inancını gerektirecek şekilde kodlamasını kabul edemezler. Bunun yerine, tesadüfî gen mutasyonları üzerinde iş gören akılsız tabii seleksiyonda gizli bir ilim, irade ve kudret vehmederler.

 

Paylaş
Önceki İçerikSon Cadı Avı
Sonraki İçerikÇile-2