Bir zemheri ülkesinde,
Karanlığın gölgesinde,
Gün ışımaz Zühre’sinde;
Yıkık dökük viraneler.

İniş yokuş sokakları,
Derme çatma ocakları,
Yüzü solgun bucakları;
Yıkık dökük viraneler