Alternatif kelimesi, farklı seçenekleri ifade etmek için kullanılır. Herhangi bir olayın, sonucu itibariyle mümkün olan bütün ihtimallerini nazara alarak hesap yapmak, plan çizmek, strateji hazırlamak, alternatifli düşünmenin önemli bir adımıdır.

Akıl gemisiyle insan, tefekkür deryasına yelken açar. Bu seyahat sayesinde, inci-mercan misali nice fikir cevherlerine ulaşır. Tefekkür sisteminin semereleri olan bu fikirleri, akletme kabiliyeti ile elde eder. Öyleyse insan, daha yeni ve renkli, engin, derin ve zengin fikirlere nasıl uzanabilir? İşte bunun en güzel yollarından biri, alternatifli düşünme melekesidir.

Alternatifli Düşünmenin İvmesi

Olimpiyatlarda derece elde eden ve altın, gümüş veya bronz madalya alan üç kişinin sıralaması 6 değişik şekilde olabilir. Dolayısıyla üç kişi söz konusu olduğunda müsabaka sonucunu doğru bilme ihtimali 6’da 1’dir. Sosyal hadiselerde ise muhtemel sonuçları önceden tahmin edip ona göre hazırlık yapabilmek, analitik düşünmenin bir neticesi olan alternatifli düşünme melekesinin işletilmesi ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla bu istidadın inkişafına, analitik düşünme metotlarının bilinip uygulanması ivme kazandırır. Zira analitik düşünme kabiliyeti gelişmiş bir dimağ, doğruya ulaşmak ve meseleyi bütün yönleriyle kavramak için iz sürmesini bilir, ipuçlarını birbirine bağlayıp değerlendirebilir, sağlıklı bir tarzda akıl yürütebilir, neden, nasıl ve niçin gibi soruların üzerinde durabilir ve olayları birçok yönden çözümleyebilir. Dahası, ihtimalleri hızlı, planlı ve sistematik bir şekilde hesaplayabilir.