Yazar: Selim Gül

Selim Gül

Erdemli Bir Duruş – Beklentisizlik –

Ahlâkî, manevî, kalbî ve ruhî perspektiften bakınca birbirine zıt nice vasıflar vardır ki biri insanı yüceltirken diğeri alçaltır. Beklentisiz ya da beklentili olmak gibi… Kâinat

Oku »
Selim Gül

Konumdan Duruşa

Konum, yer ve mevki; duruş ise şekil ve biçim anlamlarına gelir. Bunlar, ilk akla gelen zahirî mânâlardır. İlave olarak “konum” seviye, paye ve makam, “duruş”

Oku »
Selim Gül

Alternatifli Düşünme Melekesi

Alternatif kelimesi, farklı seçenekleri ifade etmek için kullanılır. Herhangi bir olayın, sonucu itibariyle mümkün olan bütün ihtimallerini nazara alarak hesap yapmak, plan çizmek, strateji hazırlamak,

Oku »
Selim Gül

Eski ile Yeninin Kucaklaşması

“Eski” ile “yeni” arasındaki mücadele, hayatın farklı alanlarında karşımıza çıkan tarihî bir gerçektir. Bazıları eskiye bağlanıp yeniyi dışlarken bazıları da yeniye kapılıp eskiyi bir köşeye

Oku »
Selim Gül

Hicret Neslinin Çocukları

Küçük muhacirler… Özel inayet seralarında nefes alan, hasret sahillerine takılmadan dünya denizine yelken açan, eğitim oluklarından nur akıtan, hayatlarının yazılması bir vefa borcu olan, tarihin

Oku »
Selim Gül

Turnalar

Buralar mı? Mevsim kış, donmuş şadırvan, Hava ayaz, buz tutmuş akan kurnalar. Ah bir bilsen! Bahara vurgun bahçıvan. Dönecekler… Şimdi gurbette turnalar. Kaderlerine zalimin ağı

Oku »
Selim Gül

Zamanlama Mefhumu

Zamanlama, herhangi bir hareket ve hamlenin gerçekleştirilebilmesi için, en uygun olan anı beklemektir. Bir nevi zamanı yönetmek, yönlendirmek ve kontrol etmektir. İstenilen hedefe ulaşmak için

Oku »
Selim Gül

Kıtalara Sığmayan Ruh Ukbe ibn-i Nâfi

Bedir öncesi, Sa’d ibn-i Muaz, Ensar’ın hissiyatına tercüman olur: “Biz, seninle beraber düşmanla yaka paça olup göğüs göğse kavga edeceğiz. Ey Allah’ın Resûlü! Sen, Allah’ın

Oku »
Selim Gül

Uzlaşma Tabloları

Bir tabloda görülen renkler, ayrı ayrı olsa da ifade etmeye çalıştıkları maksatları aynıdır. Uzlaşma ahlâkını böyle bir tabloya benzetecek olursak, öne çıkan ve bütünü tamamlayan

Oku »
Selim Gül

Cumbalarda Seyahat

O akşam yine susamıştım. Ne gam! Böyle anlarda suyunu kana kana içtiğim Kırık Testi’lerim vardı. Berrak mı berrak… Zira Kur’ân ve Sünnet, ana kaynak. İçerdim

Oku »