Çıkıversem bir gece adım adım yürüyüp
Sonsuzluk denen yola aşk kanadını açıp
Bütün benliğimi de ardım sıra sürüyüp
Allah’a koşar gibi, fâni dünyadan kaçıp…

Çıkıversem korkusuz, tıpkı cihangir gibi,
Ama Hak karşısında iki büklüm dilenci.
Yağarken gökyüzünden yağmur, dolu, kar, tipi,
Yürüsem bitene dek ruhun, kalbin direnci.