Day: Ağustos 1, 2022

M. Fethullah Gülen

Bir Bakış Açısı

‘Bir kitabullah-ı âzamdır serâser kâinat, Hangi harfi yoklasan mânâsı hep Allah çıkar.’ (R. M. Ekrem)   Kendine ve çevresine bakmasını bilenler için her zaman dalga

Oku »
Esra Büyükcombak

Canlıları Taklit Etme: Biyomimetik

İnsanların balıkları görünce gemileri, kuşları görünce uçakları yapmaları çok uzun yıllar boyunca süren bilgi birikimi ve atölyelerde yapılan çalışmalarla gerçekleşmiştir. Canlıları incelemede kullandığımız gözlem ve

Oku »
Mehmet E. Altın

Ders Dışı Eğitim Faaliyetleri ve Hizmet Okulları

Ders (veya müfredat) dışı eğitim faaliyetleri, özellikle 90’lı yıllardan sonra eğitim bilimciler tarafından ele alınan önemli bir konudur. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sadece okulla sınırlandırılmaması

Oku »
Mehmet Ali Şengül

Hizmette Ümit, Azim ve Kararlılık

Birkaç asırdan beri kaybettiğimiz değerlerimizle açılan mesafeyi kapamak çok zor olsa da bir kere daha iradelerimizin hakkını vererek yeni bir ümit ve azimle, tıpkı havariler

Oku »
Mehmet Yıldız

Kalbin Şifresi

Büyük bir metropolde yaşıyordu. Arada bir görüşüyorduk. Birlikte geçirdiğimiz zaman dilimleri berekete vesile oluyordu. Hayatın çemberinden geçmiş, ticaretin zirvelerinde dolaşan, felsefeyi seven, hikmetli sözlerden etkilenen

Oku »
Enes Şahin

Namazla Telkin Edilenler

Bugüne kadar namazla ilgili pek çok şey yazılıp çizildi. Onu değişik yönleriyle anlatan makaleler, kitaplar, konferanslar, vaazlar, sohbetler sayılamayacak kadar çoktur. Namaza bu kadar ehemmiyet

Oku »

Bütün ve Parça

Varlık aslında bir bütün iken biz onu canlı veya cansız varlıklar şeklinde parçalayarak algılıyoruz. Bunda beynimizin ve hislerimizin rolü vardır, fakat temele inildiğinde, bunun bizim

Oku »
M. Fethullah Gülen

İhlâs

İhlâs; doğru, samimî, katışıksız, dupduru; riyâdan uzak olma ve kalbi bulandıracak şeylere karşı kapalı kalma, kapalı yaşama.. veya gönül safveti, fikir istikameti içinde Allah’la münasebetlerinde

Oku »
Prof. Dr. İrfan Yılmaz

Tüy Deyip Geçmeyin

                        Halk arasında bazen kolay, basit ve önemsiz işler için kullanılan “tüy gibi hafif” ve “tüy (veya kıl) kadar değeri yok” gibi tabirlerde adı

Oku »

Batı’yı Büyüleyen İslam

“Osmanlı devletinin her türlü dinî düşünceye gösterdiği müsamaha, Pierre Bayle (1647–1706) ve diğer birçok yazar tarafından Hristiyanlara örnek diye sunuluyordu. İki asır önce de İspanya

Oku »
Salih Ergün

Muhtaç Olduğumuz Ruh: Künhüne Vâkıf Olma

“Merak duygusu, insanın içinde gerçeğe ulaşma arzusunu, hakikat aşkını, araştırma iştiyakını tetikleyen önemli bir faktördür. İnsan bu denli önemli bir dinamiği, yüce ve yüksek bir

Oku »
Gülizar Erkin

Alıştı

Güneşin ziyasıyla parlamış dünyada, Yürekler kışı yaşamaya alıştı. Atalarımız omuz omuza iken mazlumla, Yeni nesil sırt dönmeye alıştı. Hep çalışıp veren el oldun Türkistanım, Zalim

Oku »