Alkol Tüketimi Beyni Küçültüyor

Alkol, uyuşturucudan sonra toplumları tehdit eden ikinci büyük problem olarak hemen hemen bütün ülkelerin gündeminde olmakla beraber, bilhassa Batı toplumlarında zararı bilinmesine rağmen çeşitli vesileler ile yapılan sosyal kutlamalarda vazgeçilmeyen bir alışkanlıktır. Buna karşılık “Fazla içmeyin, günde iki kadehi geçmesin.” gibi dostlar alışverişte görsün kabilinden ikazlarla yetinilmektedir. Hâlbuki birçok araştırma, “Bir kadeh içseniz bile alkolün zararını görürsünüz.” demektedir.

            “Ey iman edenler! İçki, kumar, putlara kurban kesilen sunaklar, fal okları, şeytana ait murdar işlerden başka bir şey değildir. Şarap ve kumarla şeytanın yapmak istediği tek şey, sizin aranıza düşmanlık ve kin salmak, sizi Allah’ı zikretmekten ve namazdan alıkoymaktır. Artık bu habis şeylerden vazgeçtiniz değil mi?” (Maide, 5/90–91) âyetleriyle de sabit olduğu üzere, İslam dininde alkollü içecekler kesin olarak haram kılınmıştır.

Son birkaç yılda alkol tüketenler arasında bir artış görüldüğü, birçok istatistik tarafından ifade edilmektedir. Yeni bir araştırmaya göre, dünya genelinde bir yıl öncesine göre, dükkânlardan yapılan alkol satışlarında %54, internet üzerinden yapılan satışlarda ise %262 artış görülmüştür. Bu rakamlar, yapılan anketler, cinsiyet, tahsil durumu ve etnik orijin gibi faktörler birlikte değerlendirildiğinde, ABD’de alkol tüketimi tahminî olarak %14 artmıştır.[i] Bu artış, şahısların Covid pandemisine bağlı iş kaybı ve sosyal tecridin sebep olduğu stres ve belirsizlikle başa çıkmak için alkol alımına başvurmalarıyla irtibatlandırılmıştır. Alkol tüketimi ve bağımlılığının, sağlık üzerinde kısa ve uzun vadeli zararlı tesirleri uzun zamandır ispatlanmıştır. Bu hususta yapılan son araştırmalar da aşırı alkol tüketiminin, zihnî fonksiyonlarda ciddi gerilemelere sebep olduğunu göstermektedir.

Dipnotlar

 

[i] S. Michael ve ark. “Changes in Adult Alcohol Use and Consequences During the COVID-19 Pandemic in the US”, JAMA Network Open. Research Letter, 29 September 2020, 3(9): e2022942.

Bu yazıyı paylaş

Adres: 335 Clifton Ave, Clifton, New Jersey, USA 07011

E-posta: caglayan@caglayandergisi.com

Tel. ve WhatsApp:
+1 (888) 234-2823
+49 (176) 16818292