Hizmet Okulları ve Yerelleşme

1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Türkiye’de Hizmet Hareketi’nin eğitim kadrosunun yetişmesi vesilesiyle Hizmet okulları önce Orta Asya ülkelerine, daha sonra da dünyanın dört bir tarafına yayıldı. Bu okullar geçtiğimiz yıllardaki bütün engelleme çalışmalarına ve aleyhte propagandalara rağmen pek çok ülkede eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Hizmet okullarının farklı ülkelerde ve farklı eğitim sistemlerinde başarılı olarak bugünlere gelebilmesi, son yıllarda bu okullar ile alakalı doktora çalışmalarına konu olmuştur. Hizmet okullarının dünyaya yayılmasını araştıran ve Avrupa, Afrika ve Amerika’da yürütülen bir doktora çalışması, bu konuda yerelleşmenin önemli bir rolü olduğunu göstermiştir.[i]

Globalleşme mi, Yerelleşme mi?

Soğuk Savaş sonrası, ülkeler arasında farklı alanlarda gelişen ilişkiler sonucu oluşan yeni akıma, ekonomist Theodore Levitt’in “globalleşme” demesi üzerine, bütün dünyada son 30 yıldır süren bir tartışma başlamıştır.[ii] Net bir globalleşme tarifi ortaya konmasa da bu konuda çok sayıda çalışma yapılmıştır. Özellikle gelişen teknoloji, internet erişiminin yaygınlaşması ve sosyal medya ile dünyanın küçük bir köye dönüşeceği ve ileride herkesin ortak bir kültüre (hatta ortak bir dile) sahip olacağı, bütün bunların globalleşmenin kaçınılmaz bir sonucu olacağı bazı uzmanlar tarafından öne sürülmüştür. İngiliz gazeteci ve yazar David Goodhart ise, bu beklentinin doğru olmadığı tezini savunmuş, globalleşmenin geri teptiği ve toplumların yerel değerlerine geçmişe nazaran daha çok bağlandığını ifade etmiştir.[iii]Goodhart, İngiliz toplumunun %42’sinin şu anda bulundukları yerle gençliklerinde yaşadıkları yer arasında sadece sekiz km fark olduğuna dikkat çekmektedir. İngiliz toplumunun %60’ı da gençliğinde yaşadığı yerden 30 km uzaklıkta ikamet etmektedir.

Görüldüğü üzere, İngiliz toplumunun çoğunluğu, memleketinden ayrılmak istemiyor ve onlar nezdinde, bulundukları yerel ortamın öncelikleri, global dünyanın önceliklerinin önüne geçiyor. Diğer ülkelerden de benzer araştırma sonuçları veren Goodhart’a göre, Brexit başta olmak üzere, uluslararası arenada alınan pek çok siyasi karar da bu anlayışın sonucu olarak karşımıza çıkıyor.

[i] M. E. Altın, Internationalization Through Localization: Gülen Inspired Schools, Düsseldorf: Dr. Kovac Verlag, 2020, s. 274–281.

[ii] J. Spring, Globalization of Education: An Introduction. New York: Taylor & Francis, 2009, s. 1–29.

[iii] D. Goodhart, The Road to Somewhere, Great Britain: Penguin Random House UK, 2017.

Bu yazıyı paylaş

Adres: 335 Clifton Ave, Clifton, New Jersey, USA 07011

E-posta: caglayan@caglayandergisi.com

Tel. ve WhatsApp:
+1 (888) 234-2823
+49 (176) 16818292