Dünyanın En Etkili Kişisi

Michael H. Hart

“Dünyanın en etkili kişilerinin listesinde başı çeken kişi olarak (Hazreti) Muhammed’i [sallallâhu aleyhi ve sellem] seçmem, bazı okurları şaşırtabilir, bazıları da bu konuyu sorgulayabilirler, ancak o, tarihte hem dinî hem de dünyevî alanlarda üstün başarı göstermiş tek kişidir.”[i]

“Önemli tarihî olayların birçoğu için, kaçınılmaz oldukları ve bir siyasi lider olmadan da ortaya çıkacağı söylenebilir. Mesela Simón Bolívar hiç yaşamamış olsaydı bile Güney Amerika kolonileri muhtemelen özgürlüklerini kazanacaklardı. Ancak Arap fetihleri hakkında bu söylenemez. (Hazreti) Muhammed’den [sallallâhu aleyhi ve sellem] önce benzeri bir olay görülmemiştir ve fetihlerin O’nsuz da başarılabilecek olduğuna inanmak için hiçbir sebep yoktur. İnsanlık tarihinde bununla karşılaştırılabilecek tek fetih; 13. yüzyılda Moğolların, temelde Cengiz Han’ın etkisine bağlı fetihleridir. Ancak yayılma alanı Arapların fetihlerine göre daha geniş olmakla birlikte, bu fetihler kalıcı olmadı ve bugün Moğolların yaşamakta olduğu yurt, Cengiz Han öncesinin sınırlarına çekildi.

Arapların fetihleri ise çok farklıdır. Irak’tan Fas’a kadar, sadece İslam inancıyla değil, aynı zamanda Arap dili, tarihi ve kültürüyle birleşmiş bir Arap ülkeleri zinciri uzanmaktadır. Kur’ân’ın İslam dininin merkezinde durması ve Arapça olması, Arap dilinin aradan geçen asırlar boyunca herkes tarafından anlaşılamayacak lehçelere ayrışmasını büyük bir ihtimalle engellemiştir…

O hâlde görüyoruz ki yedinci yüzyıldaki Arap fetihleri, insanlık tarihi üzerinde günümüze kadar önemli bir rol oynamaya devam etmiştir. Dinî ve dünyevî etkilerin bu emsalsiz karışımı, (Hazreti) Muhammed’in [sallallâhu aleyhi ve sellem] “insanlık tarihindeki en etkili kişi” unvanını hak ettiğine inanmama yol açmaktadır.”[ii]

[i] Michael H. Hart, A Ranking of the Most Influential Persons in History, New York: Hart Publishing Company, 1978, s. 3.

[ii] Michael H. Hart, Dünya Tarihine Yön Veren En Etkin 100, İstanbul: Neden Kitap Yayınları, 2007, s. 30.

Bu yazıyı paylaş