Sayı: 78

M. Fethullah Gülen

Allah Sevgisi-2

Muvahhid mü’min, her şeyden evvel, her şeyden sonra, her şeyin önünde, her şeyin arkasında mutlak Mahbub, mutlak Maksud, mutlak Mâbud olarak Allah’a dilbeste olur; O’nu

Oku »
Dr. Ömer Atilla Ergi

Yıldızlar ve İnsanlar

Gözlemlenebilen kâinatta var olan her şeye bir ömür takdir edilmiştir. Bitkilerden, hayvan ve insanlara, kuantum parçacıklarından yıldızlara kadar her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır.

Oku »
Ziya Açıkgöz

İki Kanat Yetmez

Söylesem incinir, derdin bile gönlü var Gönlümde o derdin benden fazla ömrü var. Saklanmış şu canıma, başka yeri yok onun, Sanki bu canımın ondan başka

Oku »
Prof. Dr. Mehmet Ateş

Geri Dönmemek Üzere Hicret

Arapça kökenli bir kelime olan hicret, “terk etmek, ayrılmak, ilgisini kesmek, bir yerden başka bir yere göç etmek” anlamlarına gelir. Tasavvufta ise “kişinin herhangi bir

Oku »
Abdullah Aymaz

Tenkil Müzesi

Adalet, insanca yaşamanın ilk şartıdır. Hukukun katledildiği ülkelerde, devleti yönetenler seçimle başa gelmiş olsalar bile şer şebekesine dönüşürler. İnsanlık tarihi, adaleti yok etme suretiyle menfaat

Oku »
Prof. Dr. İrfan Yılmaz

Dil Deyip Geçmeyelim

Küçücük bir et parçası gibi gördüğümüz dilimizin tat alma, yutma ve konuşma fonksiyonu ile ilgili binlerce araştırma yapılmış, kitap ve makale kaleme alınmıştır. İlkokul seviyesinde

Oku »
Dr. Mehmet E. Altın

Hizmet Okullarındaki Öğretmen Çeşitliliği

Çeşitlilik; farklı etnik köken, inanç, kültür, dil ve cinsiyet sahibi kişilerin, bir toplumda veya kurumda, herhangi bir dışlanmaya mârûz kalmadan, bir arada bulunması anlamına gelir.

Oku »
M. Fethullah Gülen

Aşk

Aşk; şiddetli sevgi, iptilâ, düşkünlük, kemâl, cemâl ve müşâkeleden dolayı duyulan aşırı muhabbettir ki, böylesine, daha ziyade mecâzî aşk denegelmiştir. Bir de, cemâli kemâl noktasında,

Oku »
Dr. Musa Akyüz

Ses Dalgalarının Tedavide Kullanımı

Allah (celle celâluhu), insanı en güzel şekilde yaratmış ve onu çeşitli maddî ve manevî cihazatla donatmıştır. Secde sûresinin dokuzuncu âyetinde, insanın yaratılışından bahsedilirken, ona diğer

Oku »
Editör

Dünyanın En Etkili Kişisi

Michael H. Hart “Dünyanın en etkili kişilerinin listesinde başı çeken kişi olarak (Hazreti) Muhammed’i [sallallâhu aleyhi ve sellem] seçmem, bazı okurları şaşırtabilir, bazıları da bu

Oku »
Ahmet Yılmaz

Son Resûl

O son resûl, asırlar öncesi Hicaz’da parlayan, Kutsanmış bir nur, şavkı bütün kâinatı kaplayan, Ay, güneş ve yıldızların birlikte selam durduğu… İmana hasret kalmışları sinesinde

Oku »