Hizmet Okullarındaki Öğretmen Çeşitliliği

Çeşitlilik; farklı etnik köken, inanç, kültür, dil ve cinsiyet sahibi kişilerin, bir toplumda veya kurumda, herhangi bir dışlanmaya mârûz kalmadan, bir arada bulunması anlamına gelir. Bu kavram, son yıllarda, özellikle Batı toplumlarında, üzerinde çok durulan bir husustur. Teknolojinin hızla geliştiği ve bu gelişmenin organizasyonları ve toplumları doğrudan etkilediği göz önünde bulundurulduğunda, ortaya çıkan pek çok yeni sorunun çözümünde ihtiyaç duyulan farklı görüş ve tecrübeler, çeşitliliğin bugün ne kadar elzem bir konu olduğunu anlamamız adına yeterlidir. Bu bağlamda, son dönemde yapılan bir araştırma, Hizmet okullarının da bu konuya önem verdiğine ve özellikle öğretmen kadrolarında böyle bir çeşitliliğin bulunmasına özen gösterdiklerine dikkat çekmektedir.[i]

Çeşitliliğin Sağlanması ve Sonuçları

Bilindiği üzere, insan bilmediğinin düşmanıdır. Genellikle insanlar, kendilerinden farklı görünen kişilere karşı başlangıçta nispeten ön yargılıdır ve onlarla samimiyet kurmaları zaman alır. Dolayısı ile toplum içinde veya bir organizasyonda çeşitliliği sağlamak için fazladan gayret gerekir. Zira insanoğlu, yakından tanımadığı kişilerden biraz çekinir ve kendine benzeyen kişilerle beraber olduğu zaman kendini rahat hisseder.

Çeşitliliğin gerçekleşmesi için adalet mekanizmasının doğru bir şekilde işlemesi ve insanlar arasında herhangi bir ayrımcılığa müsaade edilmemesi gereklidir. Dinimizde de böyle bir yaklaşım mevcuttur. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), toplum içinde adaleti yerleştirmiş ve sonrasında herkese eşit muamelede bulunarak toplumda çeşitliliğe yer verilmesini temin etmiştir.

[i] M. E. Altın, Internationalization Through Localization: Gülen Inspired Schools, Düsseldorf: Dr. Kovac Verlag, 2020, s. 182–198.

Bu yazıyı paylaş