Sayı: 56

Fatih Akay

Hayatımız ve Frekanslar

Işık özel bir enerji şekli olup dalga ve parçacık (foton) şeklinde hareket eder. Beyaz ışığın içindeki farklı frekans ve dalga boyuna sahip yedi rengin altında ve

Oku »
M. Fethullah Gülen

İrade, Mürîd ve Murad

İsteme, dileme, arzu ve isteklerin gerçekleştirilip ortaya konması yeteneği veya iki şeyden birini tercih etme mânâlarına gelen irade; hayatını kalb ve ruh seviyesinde yaşayanlarca: “Nefsin

Oku »
M. Fethullah Gülen

Sultanım

Başım feda olsun nurlu yoluna, Gönlümü fetheden Sultanım benim! Bir kez merhamet kıl kıtmir kuluna, Gönlümü fetheden Sultanım benim! Kapına baş koymuş kulların bekler, Her

Oku »
İsmet Macit

Herkes İçin Adalet

Herkes İçin Adalet Hilafetin saltanata dönüşmesinden sonra, saltanatın büyüsüne kapılan ve güç zehirlenmesine mârûz kalan birtakım muktedirler ve saray beslemeleri, Ehl-i Beyt’e yıllarca zulmetmişlerdir. Bu

Oku »
M. Akif Ersoy

Hakkın Sesleri

Evler tünek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş… Sesler de: “Vatan tehlikedeymiş… Batıyormuş!” Lâkin, hani, milyonları örten şu yığından, Tek kol da “Yapışsam…” demiyor bir tarafından!

Oku »
Halit Polatgenç

Dağ Başımda Efkâr

Sevdiğim, görmen için gözden ıraman gerek Yakınlaşır uzaklar ıradıkça giderek Safa geldin, hoş geldin, ey bakışları derin Ey yârim, nerde kaldın beklerken öldü yürek Dağ

Oku »