Bir ilim ki arifândır, arif onu nihan söyler,
Aslen diyen o değildir, melekûtî lisan söyler.

Durur sanki bir dağ gibi, odur asrın tek hatibi,
Aslen onun sözlerini sınırsız bir seyran söyler.

Sen görürsün gözü yaşlı, akar durur bir su gibi,
Sesindeki her nağmeyi ona gelen ferman söyler.

İçten midir, dıştan mıdır, sonda mıdır, başta mıdır,
Onu duyan mestâneler serdengeçti hayran söyler.

Bazıları tek söz eder, nefsine de kaş göz eder,
Ama merdin ihlasını hâl imzalı destan söyler.