Day: Temmuz 1, 2022

M. Fethullah Gülen

Kalblerin Sultanlığına Doğru

Son bir-iki asırdan beri insanlık hep ızdıraptan ızdıraba sürüklendi, hep ölüm çukurlarının çevresinde dolaştı ve kurtuluş ararken de hep felaket buldu ve felaketlerle yoğruldu. Bu

Oku »
Prof. Dr. S. Sinem Akbulak - Rana Özçelik

Birikerek Artan Bir Hastalık: İstifçilik

İnsanoğlunun en çok aldanıp zayi ettiği nimetlerden biri zamandır. Yüce dinimiz İslam’ın bizden istediği zaman şuuruyla, onu işlerin ehemmiyet sırasına göre tanzim ederek dikkatli kullanmamız

Oku »
Prof. Dr. Fatih Demirci

Hastalık, Ölüm ve Ölümsüzlük

Nobel Ödülü; fizik, kimya, edebiyat, ekonomi, barış ve fizyoloji/tıp alanındaki olağanüstü başarılara verilmektedir. 2016 Nobel Tıp Ödülü, “otofaji” (bozuk ve arızalı hücrelerin temizlenip yenilenmesi) konusunda

Oku »
Arif Mert

Nefret Söylemi

Nefret söylemi, hukukun evrensel ilkelerinden olan ve belli başlı bütün uluslararası metinlerde yer alan “herkesin kanun önünde eşitliği” ve “ayrımcılık yasağı” kurallarını ihlal eden, hoşgörüsüzlüğe

Oku »
Harun Emre Berk

Memur Zerreler

Harun Emre Berk “Her şeyi yaratan Allah’tır. Her şey O’nun tasarruf ve yönetimindedir. Göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları O’nun nezdindedir.” (Zümer, 39/62–63). İnsan dikkatle etrafına

Oku »
Prof. Dr. İrfan Yılmaz

Karıncalar Kanseri Teşhis Ediyor!

İnsanlık için en zor hastalıkların başında gelen kanserin erken teşhis edildikten sonra tedavisinin daha kolay olabilmesi, tıp dünyasında önemli sayıda araştırmacıyı, bu hastalığı henüz başlangıç

Oku »
Recep Atıcı

Adanmış Bir Ruh: Cemal Uşşak

“Elimizde kalemden, dilimizde kelâmdan başka bir şey yok. Ancak, parmaklıklar arkasında bulunan meslektaşlarımızın da bendenizin de önemli bir suçu (!) var: Bir nebze muhalif olmak.

Oku »
Didem Fırtına

Söz Savunmanın

Akıllara durgunluk veren çeşitlilikte yaratılan mahlûkat, hayatlarını devam ettirirken nihayetsiz ihtiyaç ve hadsiz düşmanla karşılaşır. İhtiyaçlarına ulaşmaları ve tehlikelerden korunmaları için sayısız hikmetle kuşatılmış sistemlerle

Oku »
M. Fethullah Gülen

İbâdet, Ubûdiyet ve Ubûdet

Allah’ın emirlerini yerine getirme, O’na kullukta bulunma ve kulluğunun şuurunda olma mânâlarına gelen ibâdet ve ubûdiyet; bazılarına göre aynı mânâya hamledilmiş ise de, büyük çoğunluğun

Oku »
Sümeyye Sakarya

Fatma Aliye Hanım ve Kadının Hürriyeti

Yurt dışına tahsil görmek veya “yeni hayatlar” kurmak için gidenler hep benzer sorulara tâbi tutulurlar. Hele de kadınsanız inanç, eşitlik ve özgürlük gibi birçok konuda

Oku »