Salı, Mart 9, 2021
Çağlayan Dergisi

İstibdâd-2

Semâ-peymâ iken râyâtımız tuttun zelîl ettin; Mefâhir bekleyen âbâdan evlâdı hacîl ettin; Ne âlî kavm idik; hayfâ ki sen geldin sefîl ettin; Bütün ümmîd-i istikbâli artık müstahîl...

İstibdâd-1

Kardeşim Midhat Cemâl’e Yıkıldın, gittin amma ey mülevves devr-i istibdâd, Bıraktın milletin kalbinde çıkmaz bir mülevves yâd! Diyor ecdâdımız makberlerinden: “Ey sefîl ahfâd, Niçin binlerce ma’sûm öldürürken her...

İnsan

Dururken böyle bî-pâyan terakkî-zâr karşında; Nasıl dersin ya “Pek mahdûd bir cirmim” tutarsın da? Meleklerden büyük, hem çok büyük tebcîle mazharsın: Tekâlîfin emânet-gâhısın, bir başka cevhersin! Hayâtın eksik...

İnsan

Meâdın, mebdein, hâlin ki üç müdhiş muammâdır... Durur edvâr-ı müstakbel gibi karşında hep hâzır. Koşarsın bunların sevdâ-yı idrâkiyle durmazsın, Hakîkatten velev bir şemme duymazsan oturmazsın. Serâir perde-pûş-i zulmet...

İnsan

Ne zindanlar olur hâil, ne menfâlar, ne makteller... Yürürsün sedd-i râhın olsa hattâ âhenîn eller. Yıkar bârû-yi istibdâdı bir âsûde tedbîrin; Semâlardan inen te’yîdisin gûyâ ki takdîrin! Taharrîden...

İnsan

Haberdâr olmamışsın kendi zâtından da hâlâ sen, “Muhakkar bir vücûdum!” dersin ey insan, fakat bilsen... Senin mâhiyyetin hattâ meleklerden de ulvîdir: Avâlim sende pinhandır, cihanlar sende matvîdir: Zeminlerden,...

Azim

Bir gâye-i maksûda şitâb eyleyen âdem, Tutmuşsa bidâyette eğer azmini muhkem, Er geç bulacak sa’y ile dil-hâhını elbet. Zîrâ bu şu’un-zâr-ı tecellîde, hakîkat, Tevfîk, taharrîye, taharrî ona âşık; Azmin...

Hasbıhâl

Ey yâr-i vefâ-güzîn-i cânım, Verdiyse melâl dâstânım, Mu’tâdın olan inâyetinle Susturma bu rûh-i zârı, dinle! Hep velvele-i hayât dinse, Düşmez bu zavallı rûh, ye’se. Olmazsa zemin, zaman müsâid; Feryâdına âsüman müsâid! Gönder...

Bayram

Âfâk bütün hande, cihan başka cihandır; Bayram ne kadar hoş, ne şetâretli zamandır! Bayramda güler çehre-i ma’sûm-i sabâvet, Ümmîd çocuk sûret-i sâfında iyandır. Her cebhede bir nûr-i mücerred...

Mezarlık

Geçen sabâh idi Eyyûb’a doğru çıkmıştım. Aşıp da sûrunu şehrin atınca birkaç adım, Ufuk değişti, önümden çekildi eski cihan; Göründü karşıda füshat-serâ-yı kabristan. Fakat o bir koca deryâ-yı...

FETHULLAH GÜLEN KİTAPLIĞI

ABONELİKLER

Bizi Takip Edin

1,364TakipçilerTakip Et
16,240TakipçilerTakip Et
3,240AboneAbone Ol

Son Yazılar

Yusuflar ve Kemaller

Söz vermişti Hacı Yusuf Kemal Erimez, Fatih Kolejlerinde ne varsa aynısı Duşanbe’de de olacaktı diye dönemin Tacikistan Eğitim Bakanına. İç savaşın şartları ağırlaştırdığı 1994...

En Büyük Hediye: Hayat

Her şeyin başladığı o günü çok iyi hatırlıyorum. Güneşin ilk ışıkları penceremden içeri girerken gece boyunca tekrarlanan bir ezgiyle gözlerimi açtım. Anlaşılan, uyumadan önce telefonumdaki...

Doktorların Sultanı: İbn-i Sina

Avrupa’da “Avicenna” olarak bilinen İbn-i Sina’nın (980-1037) lakabı “doktorların sultanı”dır. İbn-i Sina’nın ilme yaptığı katkılardan dolayı bir Ay kraterine adı verilmiş, doğumunun 1000. yılı (1980)...