Category: Psikoloji

Züleyha Koç

Çizgi Filmlerde Yapılan Telkinler

Yaklaşık 400 milyar dolarlık bir piyasa hacmine sahip global çizgi film sektöründe, yıllardır hızlı bir büyüme dikkat çekmektedir.[1] Büyük yatırımlar yapan firmaların son derece gerçekçi

Oku »
Tuncay Çağlayan

Hayat Kalitesi ve Olumlu Düşünme

Kaliteli yaşamak; sağlıklı ve mutlu bir hayat için doğru seçimler yapmak, doğru şekilde hareket etmek, bedenen ve ruhen iyi olmaktır. Böylece insan günümüzde yaygın olan

Oku »
Dr. Fatma Gündüz

Dunning-Kruger Etkisi

“Ahmağın kalbi dilinin ucunda; akıllının dili, sinesinin en uç burcundadır.”[1] M. Fethullah Gülen İnsanlık tarihi boyunca, farklı coğrafyalarda ve kültürlerde yaşamış birçok yazar, filozof, bilim

Oku »
Prof. Dr. S. Sinem Akbulak

Mekânlar ve Renk Psikolojisi

Kırmızı, Üstad Bediüzzaman’ın tercih ettiği renklerden biridir. Nur talebelerinden Bayram Yüksel Ağabey, “Mecmualar ciltlenip geldiğinde Üstadımız bayram ediyordu. Üstadımız en çok kırmızı ciltleri tercih ederdi.”[1]

Oku »
Sinan Koşak

Hedeflerimiz Ne Kadar Özgün?

İnsanlar, Cenab-ı Hakk’a kulluk yapmaları için yaratılmış, yerler ve gökler bu gayeye hizmet etmek için muhteşem bir âhenkle döşenmiştir.[1] Gözümüzün önünde her an gerçekleşen bu

Oku »
Prof. Dr. S. Sinem Akbulak - Rana Özçelik

Birikerek Artan Bir Hastalık: İstifçilik

İnsanoğlunun en çok aldanıp zayi ettiği nimetlerden biri zamandır. Yüce dinimiz İslam’ın bizden istediği zaman şuuruyla, onu işlerin ehemmiyet sırasına göre tanzim ederek dikkatli kullanmamız

Oku »
Selim Gül

Alternatifli Düşünme Melekesi

Alternatif kelimesi, farklı seçenekleri ifade etmek için kullanılır. Herhangi bir olayın, sonucu itibariyle mümkün olan bütün ihtimallerini nazara alarak hesap yapmak, plan çizmek, strateji hazırlamak,

Oku »
Kasım Türköz

Cehaletin “Kudretli” Hâlleri

Üniversitede istatistik dersleri veren birisi olarak, sosyal bilimlerdeki bazı olguları matematiksel ifadelerle açıklamaktan kendimi alamıyorum. Hele hele aralarında mükemmele yakın bir mütekabiliyet varsa. Buna bir

Oku »
Engin Tenekeci

Dikkat Duygusu ve İtkan

Mesleği öğretmenlik olan bir baba, evlerinin salonunda, 10. sınıfa giden oğlunun matematik ve 6. sınıf öğrencisi kızının coğrafya derslerine yardımcı oluyordu. Bu arada anne, bahçeyi

Oku »
Yusuf Bayram

İki Kelimeyle Yenilenen Yolcu

İki Kelimeyle Yenilenen Yolcu   Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, hayatını üç döneme ayırır: Eski Said, Yeni Said ve Üçüncü Said. Eski Said, Müslümanların problemlerine,

Oku »
Elif Köken

Müziğin Öğrenme ve Tedavideki Rolü

Müziği, kelimelerle anlatılamayan his ve düşünce dünyamızın dili, kalbimizin sesi olarak tarif edenler olmuştur. Kalbin zümrüt tepelerinde gezinen bir kişinin anlatamadığı duygular, bazen uygun bir

Oku »
İtibar Kale

Müzik ve Zekâ

Müzik bir sanattır. Sanat, hislerimizin varlıkla münasebetinin takibi, yorumu, seslendirilişi ve bu sunuşların enfüsîâlemimizde asıl kaynağına doğru kanat çırpmasını resmetmektir. Sanatkâr “Eşyadan herhangi bir unsur

Oku »