Sayı: 75

M. Fethullah Gülen

Merhamet Çağrısı

Bizimle aynı kaynaktan beslenmeyen, aynı memeden süt emmeyen ve geçmişten gelen aynı değerleri paylaşmayanların, ızdıraplarımızı anlamaları mümkün olmadığı gibi genel tavırlarımız karşısında kendilerini hayretten alamayacakları

Oku »
Tuncay Çağlayan

Güçlü Nükleer Kuvvet

Kâinattaki bilinen dört temel kuvvetten kütle çekim kuvveti ve elektromanyetik kuvvet, etkisini günlük hayatta hissettiğimiz kuvvetlerdendir. Güçlü nükleer kuvvet ve zayıf nükleer kuvvet ise etkisini

Oku »
Metin Topkaraoğlu

Necâşî’ye Vefa

Binlerce ayrılığın, hasretin ve vuslatın yaşandığı, anonsların gözyaşlarına karıştığı havaalanı, bu akşam tarihî bir ana şahitlik ediyordu. Ekim ayının ortalarıydı. Kara kıtanın ak yürekli insanlarının

Oku »
Dr. Mehmet E. Altın

Hizmet Okullarının Dünyaya Katkıları

Türkiye’de ve dünyada yaklaşık 50 yıldır eğitim veren Hizmet okullarının kapatılması için son yedi yıldır insafsız bir siyasî propaganda yapılmaktadır. Türkiye’deki rejim, bu eğitim faaliyetlerini

Oku »
Ali Emir

Her Şeye Rağmen Diyaloğa Devam

Türkiye’deki meşum hâdisenin akabinde üç ülke değiştirerek yeni bir ülkeye gelebilmiştik. Daha önce de bir Avrupa ülkesinde dört yıl boyunca vazife yapmış ve bu süre

Oku »
Prof. Dr. Mehmet Ateş

Hakiki Diyaloğun Üç Şartı

Diyalog, iki ya da daha fazla kişinin karşılıklı konuşmasına denir. Kelimenin etimolojik kökeni Antik Yunan dili (Grekçe) olup “dia” ve “logos” sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. Dia

Oku »
Didem Fırtına

Dünyadaki Devâsa Ayna

Dünyada dev gibi bir ayna mevcuttur. Bu aynanın nerede olduğunu biliyor musunuz? Bu büyüleyici ayna, belki de bizlere bütün mevcudatın birer ayna olduğunu fısıldamaktadır. Merak

Oku »
Arif Mert

Yönetimden Yönetişime

ABD’de 2020 yılının kasım ayında yapılan seçimin ardından Ocak 2021 tarihinde yeni başkan zorlu bir süreç sonunda nihayet koltuğuna oturdu. Seçimi kazanan yeni başkanın Kongre’den

Oku »
M. Fethullah Gülen

Basiret ve Firaset

Sözlüklerin; idrâk, fetânet, delil ve şâhit kelimeleriyle karşılamaya çalıştıkları basîret, kâmus ve ta’rifât kitaplarında: “Kalb gözünün açıklığı, idrâk genişliği, daha başlangıçta iken neticeyi görüp-sezme ve

Oku »
Prof. Dr. İrfan Yılmaz

Sivrisineğin Gözünden Güneş’e

Risale-i Nur Külliyatı’nda zikredilen “Sivrisineğin gözünü halk eden, Güneş’i dahi O halk etmiştir. Pirenin midesini tanzim eden, manzume-i şemsiyeyi de O tanzim etmiştir.”[1] şeklindeki ifadeler, bu eserleri tanıdığım günden beri çok dikkatimi çekmekteydi. Ne

Oku »

“O, Allah’tan Başka Kimseden Korkmazdı”

Mahatma Gandhi “Güney Afrika’ya ilk ziyaretim, o ülkedeki bir Müslümana ait bir firmanın işleriyle alâkalıydı. Orada yıllarca Müslüman arkadaşlarla yakın temas kurma ayrıcalığına sahip oldum.

Oku »
Safiyye İz

Işığa Mektup

Uyandığında dışarısı henüz aydınlanmamıştı. Erken kalkacak gücü kendinde bulamamış, gece de zaten uyumamıştı. Güneşin geç vakitte doğduğu bir memlekette, kaçıncı sabahıydı, bilmiyordu. Gece yazmayı düşündüğü,

Oku »