Yazar: İsmet Macit

İsmet Macit

Asr-ı Saadette Dil Öğrenimi

Hicretin ilk günlerinde Efendimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem) huzuruna henüz 11 yaşında olan bir çocuk getirildi. Babası, Medine’yi kasıp kavuran Buas harplerinde vefat etmiş ve

Oku »
İsmet Macit

Zulmün Sessiz Ortakları

Ülkelerin tarihinde sessiz bir çığlık gibi günler vardır. Toplumun cinnet geçirip akıl sağlığını yitirdiği günler… Hazreti İsa’ya (aleyhisselâm) bedel işlemediği suç kalmamış olan şaki Barabbas’ı

Oku »
İsmet Macit

Devlet Terörü

“Bir ülkede adalet olmayınca kraliyetler büyük bir soyguncu çetesine dönüşür.”[1] Aziz Augustinus (354–430). Türkiye’deki bir hapishanede çıkan isyanda çete kurmak ve yönetmekten ceza almış olan

Oku »
İsmet Macit

Zorla Kaybetme Vakaları Gece ve Sis

İlk ve en önemli görevi, vatandaşlarının güvenliğini sağlamak olan devlet, hukuku ayaklar altına alıp adaleti, kendi kılıcı ile katledince tam bir suç aygıtına dönüşür ve

Oku »
İsmet Macit

Hak Gelip Putlar Devrildiğinde

Hicretten sekiz yıl sonra, Mekke fethedilmiş ve putperestliğin merkezi olan mübarek belde temizlenerek yeniden tevhidin merkezi hâline getirilmişti. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Mekke’nin fethinde

Oku »
İsmet Macit

Bir Modernite Analizi ve Hizmet Hareketi

Asırlar başkalaştıkça insanların ve toplumların problemleri de çeşitlenerek çoğalıyor. Modern Çağ, bir taraftan imkânları çoğaltıp günlük hayatı kolaylaştırırken diğer yandan kendine has sıkıntılar üretmiştir. Modern

Oku »
İsmet Macit

Hukuk Ölürse

Yargının siyasileşmesi adaletin giyotini gibidir. Mer’i kanunlara göre değil de iktidardaki siyasî kliğin istekleri doğrultusunda karar veren mahkemeler, verdikleri her kararla ülkenin kefenine bir ilmek

Oku »
İsmet Macit

Dünden Bugüne Zulüm Mahkemeleri

İstiklal Mahkemesi hâkimlerinden Lütfi Müfit Bey’in şu sözü adalet mekanizmasının rejim güçleri tarafından bir silah gibi kullanıldığının bir delili gibidir: “Bizim belli, millî bir amacımız

Oku »
İsmet Macit

Herkes İçin Adalet

Herkes İçin Adalet Hilafetin saltanata dönüşmesinden sonra, saltanatın büyüsüne kapılan ve güç zehirlenmesine mârûz kalan birtakım muktedirler ve saray beslemeleri, Ehl-i Beyt’e yıllarca zulmetmişlerdir. Bu

Oku »
İsmet Macit

Diktatörlük

Kelimeler, lügat mânâlarından daha fazla şey ifade ederler. Bazı kelimelerin işaret ettikleri fiillerin failleri öyle meşhur olurlar ki daha sonra onların yolunda giden ve benzer

Oku »
İsmet Macit

Engizisyon, Kıtaları Dolaşıyor

Yargı sistemi, geçmişten günümüze kimi zaman bir kliğin, kimi zaman bir ideolojinin, kimi zaman da bir inanç veya mezhebin bekçiliğini yapmış ve varlık sebebi olan

Oku »
İsmet Macit

Üç Sandalye

Eşyalar da tarihe şahitlik eder. Hatta bir eşya, şahitlik ettiği hâdise ile öyle özdeşleşir ki ilgili hâdiseden bahsedildiğinde o eşya düşer zihinlere. Bir hadiseye şahitlik

Oku »