Category: İnanç

Yasemin Tatlıseven

İz Düşümü

Bu sabah gökyüzü griye boyanmıştı. Yılda iki üç ay güneş gördükleri bu ülkede, grinin her tonuna alışmıştı artık. Sabah namazından sonra, eline bir fincan kahve

Oku »
Abdullah Demir

Düşüncenin Aşamaları

Allah Teâlâ’nın (celle celâluhu) insana ihsan ettiği nimetlerden biri de düşünme ve akıl yürütme kabiliyetidir. Düşünme, bir veya birkaç önermeden yeni bir önerme çıkarmak, bir

Oku »
M. Fethullah Gülen

Şevk u İştiyak

Şiddetli arzu, aşırı istek, marifet kaynaklı neş’e, sevinç ve hasret çekme manâlarını ihtiva eden şevk; sûfîyece, tam idrak ve ihata edilemeyen veya müşahede edilip de

Oku »
Prof. Dr. Mehmet Ateş

Geri Dönmemek Üzere Hicret

Arapça kökenli bir kelime olan hicret, “terk etmek, ayrılmak, ilgisini kesmek, bir yerden başka bir yere göç etmek” anlamlarına gelir. Tasavvufta ise “kişinin herhangi bir

Oku »
M. Fethullah Gülen

Aşk

Aşk; şiddetli sevgi, iptilâ, düşkünlük, kemâl, cemâl ve müşâkeleden dolayı duyulan aşırı muhabbettir ki, böylesine, daha ziyade mecâzî aşk denegelmiştir. Bir de, cemâli kemâl noktasında,

Oku »
Vera Deniz

Hazreti Musa’nın (aleyhisselâm) Pabuçları

“İnsanların, seslerin, ışıkların çekildiği bir zamandayım.”[1] Kendimden bile uzak bir yerde, yalnız başıma oturuyorum. Vücudum derin bir uykuyu arzulamakla birlikte şuurum uykuyu reddediyor. Âdeta iki

Oku »
M. Fethullah Gülen

Kurb-Bu’d

Yakınlık mânâsına gelen kurb, sofîyece, insanın mâverâîleşip cismâniyet çeperini aşarak Allah’a yaklaşması demektir. Kurbu, Allah’ın (c.c.), kullarına yaklaşması şeklinde anlayanlar olmuş ise de, bu O’na

Oku »
Fatmanur Kılıç

Bakteriler Âleminde Bir Tefekkür

“Yaratan Rabbinin adıyla oku.” (Alak, 96/1). “O, her an yeni tecellilerle iş başındadır.” (Rahmân, 55/29). Üstad Bediüzzaman Hazretleri, “kitab-ı kebir” olarak tanımladığı kâinatın bütün sayfaları,

Oku »
Prof. Dr. Mehmet Ateş

Şehrin Öteki Ucu

“Derken şehrin öte başından bir adam koşarak geldi ve dedi ki: ‘Ne yapıyorsun Musa? Yetkililer idam istemi ile senin hakkında karar vermek üzere toplantı hâlindeler.

Oku »
Prof. Dr. Mehmet Ateş

Hakiki Diyaloğun Üç Şartı

Diyalog, iki ya da daha fazla kişinin karşılıklı konuşmasına denir. Kelimenin etimolojik kökeni Antik Yunan dili (Grekçe) olup “dia” ve “logos” sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. Dia

Oku »