Sayı: 83

M. Fethullah Gülen

Peygamberimiz ve Söz-2

Hikmetin lisan-ı fasîhi o Beyan Sultanı; hiçbir zaman bitip-tükenme bilmeyen o kenz-i ilm-i ilâhînin yanında kendine teveccüh eden pek çok sual, halledilmesi gerekli olan pek

Oku »
Prof. Dr. İrfan Yılmaz

Algoritmalar Beyinde mi?

Hayvan davranışlarının esrarlı yönleri, zoologları her zaman meşgul etmiş, buradan çıkaracakları bilgilerin insanlık için faydalı bazı ilhamlara yol açabileceği düşünülmüştür. Ancak insan davranışlarının büyük çoğunluğunun

Oku »
Abdullah Aymaz

Hizmet Kervanında Tabakçılar

Abdülvahit Tabakçı, 1927’de Eskişehir Çifteler ilçesine bağlı Belpınar köyünde doğdu ve 16 Ocak 2019’da vefat etti. Ataları, tabak imalatı işiyle uğraştığı için Tabakçı soyadını almışlar.

Oku »
Aylin Arda

Ekosistemdeki Muhteşem Denge

Güney Amerika’daki, her biri İlahî sanat eseri olan canlılara ev sahipliği yapan tropik yağmur ormanlarında yine yağışlı bir gündü. Rahman’ın bahşettiği su ile bitki örtüsü

Oku »
Rana Özçelik

Sürdürülebilir Geleceğe Giden Yol Dairevî Ekonomi

Günümüzde maddî kaynakların tükenmesi, atık maddelerin sebep olduğu sıkıntılar ve çevre problemleri; tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Özellikle son asırda, sanayileşme ve teknolojinin gelişmesiyle

Oku »
Salih Hacı Hüseyin

Bellu Kabristanı’ndaki Rehberlik Dersi

Sınıfımızın öğrencilerinden Andrei Cosma, şehir içi bir tramvayın altında kalarak hayatını kaybedeli henüz üç gün olmuştu. Kasım ayındaydık. Sonbaharın hüznü okulumuzu, en çok da 12-H

Oku »
M. Fethullah Gülen

Îsâr

İnsanın, başkalarını kendisine tercih etmesi mânâsına gelen îsâr; ahlâkçılara göre, toplumun menfaat ve çıkarlarını şahsî çıkarlarından önce düşünmek.. tasavvuf erbabınca ise, en hâlisâne bir tefânî

Oku »
Zeynep Sena Sayın

Osmanlı Yemek Kültürü

Bir toplumun mutfağı; tarih, kültür, inançlar, ekonomi ve siyaset gibi farklı yönlerini yansıtır ve diğer toplumlarla temaslarının da etkisi altındadır. Türkler, Orta Asya’dan Batıya göç

Oku »
Selahattin Demirel

Gurbette Vefat Edenler

Hayat bir yolculuktur. İnsanoğlu için dünya hayatı bazen taşınma, bazen sürgün, bazen de mukaddes bir göçtür. Denilebilir ki insan zaten göçmeye gelmiştir bu dünyaya. Bizim

Oku »
Prof. Dr. Mehmet Ateş

Sebeplere Riayet ve Hazreti Zülkarneyn

Kur’ân’da birçok kavram, kıssalar aracılığı ile anlayışlarımıza yaklaştırılır. Bu kıssaların çoğunluğu peygamberlere dairdir. Temekkün kavramı, Hazreti Yusuf ve Hazreti Zülkarneyn kıssaları içinde geçen bir kavram

Oku »
Aliye Yediveren

Ağlamasın Garipler

Dünyanın bir yerinde, Nice gurbet devrinde, Binler halkın seyrinde, Ezilmesin garipler! Dost, dostuna giderken; Sohbet, muhabbet derken… Gülüp bayram ederken, Üzülmesin garipler! Asılmaz levhalara, Varılmaz

Oku »